Dialoginen, voimavarakeskeinen työnohjaaja STORY 
Minna Salinmäki


Kotipesä Jämsä

Työnohjausalue Jämsä, Mänttä, Jyväskylä, Tampere, Vaasa (ja mihin keksit pyytää)

Työtausta: Monialainen työkokemus.
Terveydenhuoltoalaa ristiin rastiin vuodesta 1985.
25 vuotta vastaava toimintaterapeutti, yrittäjä, esimies, toimitusjohtaja


Koulutuksia: perhepäivähoitaja, pukuompelija, toimintaterapeutti,
yrittäjän ammattitutkinto x2, johtamisen erikoisammattitutkinto,
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, NLP-practioner x2,
dialoginen, voimavarakeskeinen työnohjaus STORY


"Yksi elämä, monta mahdollisuutta"